Přednáškový sál Geofyzikálního ústavu
Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II/1401 141 31 Praha 4
06. 11. 2018
16:00

Týden vědy a techniky 2018 – Akademie věd ČR

TimbreTone zazpívá na slavnostním zahájení interaktivní výstavy Geofyzikálního ústavu AV ČR.

Geofyzikální ústav AV ČR připravil ke 110. výročí instalace první stálé seismické stanice na území České republiky interaktivní výstavu „110 let seismických měření na území České republiky“. TimbreTone zazpívá na slavnostní zahájení v úterý 6. 11. 2018 od 16:00 hodin. Otevřeno veřejnosti.
Více informací zde:
www.ig.cas.cz/tyden-vedy-a-techniky-2018/

Akce na Facebooku